AFIT a discutat proiectul legii traducătorilor și interpreților judiciari cu reprezentanții Ministerului Justiției

Reprezentanții AFIT au dat curs miercuri, 25 martie, invitației Ministerului Justiției de a participa la o întâlnire cu părțile interesate de proiectul legii traducătorilor și interpreților judiciari, propus la începutul acestui an de către minister.

Scopul întâlnirii a fost discutarea acelor prevederi din proiect pe care atât AFIT, cât și ceilalți reprezentanți ai traducătorilor și interpreților le-au criticat în raport cu implicațiile și consecințele rezultate prin aplicarea respectivelor prevederi în forma propusă de către minister.

La întâlnire au participat aproximativ 30 persoane, printre care reprezentanți ai asociațiilor de profil, APIT, ATR și UNTAR dar și ai Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România. Din partea Ministerului Justiției, au fost prezenți domnul secretar de stat, Alin Antochi, împreună cu echipa care a participat la elaborarea proiectului de act normativ.

Președintele AFIT, Florin Zori, a expus punctul de vedere al asociației, aratând succint rolul firmelor de traduceri și interpretariat pentru piața de profil, cu accent pe necesitatea implicării acestora în circuitul traducerilor din sfera justiției.

În urma discuțiilor purtate, AFIT își exprimă aprecierea față de deschiderea pe care reprezentanții Ministerului Justiției și secretarul de stat, Alin Antochi, au arătat-o colaborării cu părțile implicate, oferind tuturor participanților posibilitatea expunerii punctelor de vedere.

În acest context, AFIT își manifestă speranța că discuțiile purtate de Ministerul Justiției cu părțile implicate vor avea ca rezultat modificări concrete și pertinente ale proiectului legii privind traducătorii și interpreții judiciari, în sensul dorit de majoritatea celor implicați. De asemenea, asociația noastră rămâne în continuare la dispoziția reprezentanților Ministerului Justiției, pentru a contribui la identificarea unor soluții corecte pentru reglementarea aspectelor critice semnalate.

În completare la documentul de poziţie transmis Ministerului Justiției pe 06.02.2015, AFIT a depus cu prilejul acestor consultări un nou document care cuprinde următoarele solicitări: constituirea unei comisii mixte de profesioniști din domeniu pentru amendarea actualului proiect, care să cuprindă reprezentanți ai ministerului și ai asociațiilor din industrie, includerea traducătorilor şi interpreţilor judiciari pe lista experţilor judiciari și amendarea în consecință a legislației, introducerea semnăturii electronice şi eliminarea legalizării notariale.

Documentul complet, depus de AFIT la Ministerul Justiției în cadrul întâlnirii avute, poate fi consultat pe site-ul asociației, la http://afit.ro/demersuri-mj/raspunsul-afit-privind-criticile-aduse-de-ministerul-justitiei-firmelor-de-traduceri/. Documentul de poziție depus anterior de AFIT la Ministerul Justiției este disponibil pentru consultare la http://afit.ro/demersuri-mj/pozitia-afit-cu-referire-la-proiectul-de-lege-privind-traducatorii-si-interpretii-judiciari-initiat-de-ministerul-justitiei/.

, , , , , ,

Încă nu sunt comentarii.

Lasă un răspuns