Eligibilitate

Pentru a deveni membru cu drepturi depline al Asociaţiei Firmelor de Interpretariat şi Traduceri din România, este necesar să îndepliniţi următoarele criterii:

  1. Persoană juridică română, înscrisă la Oficiul Registrului Comerţului în urmă cu minimum 3 ani.
  2. Obiect principal de activitate – prestarea de servicii de traducere, respectiv de servicii de interpretariat de conferinţe (conform CAEN).
  3. Minimum 2 angajaţi cu contract de muncă.
  4. Reprezentant în asociaţie un traducător sau interpret calificat, agreat de Adunarea Generală.
  5. Sistem propriu de management al calităţii.
  6. Angajamentul de a respecta prevederile codurilor de etică şi de bune practici ale AFIT România.

Companiile interesate să devină membre ale AFIT ROMÂNIA trebuie să ia cunoştinţă de scopul şi obiectivele asociaţiei, de drepturile şi obligaţiile membrilor şi de toate celelalte prevederi ale Statutului, de codul de etică al asociaţiei, de valoarea şi termenul de plată ale taxei de înscriere şi ale cotizaţiei AFIT, să completeze cererea de aderare şi să o transmită în atenţia Consiliului Director al asociaţiei, prin e-mail la office@afit.ro.

Cotizația de membru este în valoare de 450EURO/an. Taxa de înscriere are valoarea de 100EURO.