Membrii AFIT

ASCO INTERNATIONAL SRL

Anul înfiinţării: 1991
Tel: 0268-475151
Fax: 0268-473987
E-mail: office@asco.ro
Website: http://www.asco.ro
Adresa: RO-500123 Braşov, jud. Braşov
Şirul Gh. Dima nr.2, ap. 1
Persoană de contact:
Florin ZORI
Tel. mobil: 0722208255
 

CASA DE TRADUCERI SRL

Anul înfiinţării: 2001
Tel: 021-3362897
Fax: 021-3361821
E-mail: office@casadetraduceri.ro
Website: http://www.casadetraduceri.ro
Adresa: RO-040558 Bucureşti 4
Str. Cuţitul de Argint nr.72A
Persoană de contact:
Oana-Nicoleta DOROBANŢU

CET – CENTRAL EUROPEAN TRANSLATIONS SRL

Anul înfiinţării: 1994
Tel: 021-3130004
Fax: 021-3102826
E-mail: office@cet-translations.com
Website: http://www.cet-translations.com
Adresa: RO-040231 Bucureşti 4
Bd. Dimitrie Cantemir nr. 1, bl. B2, sc. 3, et. 8, cam.806-807
Persoane de contact:
Hermann KORTE
Tel. mobil: 0723692660
Sebastian ȚURCANU
Tel. mobil: 0740168678

DIACRIS INTERNATIONAL SERVICE SRL

Anul înfiinţării: 1997
Tel./ Fax: 021-2522750
E-mail: office@diacris-international.com
diacrisinternational@yahoo.com
Website: http://www.diacris-international.com
Adresa: RO-021333 Bucureşti 2
Şoseaua Mihai Bravu nr. 116, bl. D5, sc. A, ap. 21
Persoane de contact:
Diana LEŞANU
Tel. mobil: 0744584383
Cristian RĂCĂREANU
Tel. mobil: 0744559296

DIAMONDO SRL

Anul înfiinţării: 1993
Tel./ Fax: 021-2309517
021-2319920
E-mail: office@diamondo.ro
doina.diaconu@diamondo.ro
Website: http://www.diamondo.ro
Adresa: RO-712063 Bucureşti 1
Str. Mexic nr. 2, bl. 1, sc. C, ap. 39, parter
Persoană de contact:
Doina DIACONU
Tel. mobil: 0722352451

EKFRASIS CONSULTING SRL

Anul înfiinţării: 2006
Tel.: 0788-024741
Fax: 031-8158702
E-mail: office@ekfrasis.ro
Website: http://www.ekfrasis.ro
Adresa: RO-021328 Bucureşti 6
Str. Finta nr. 1,
bl. 1, sc. B, ap. 24
Persoană de contact:
George Alexandru PAPADOPOL
ekfrasis

GENTIL TRADUCERI SRL

Anul înfiinţării: 2005
Tel: 021-3270617
Fax: 021-3270637
E-mail: office@gentil.ro
Website: http://www.gentil.ro
Adresa: RO- 030984 Bucureşti 3
Bd. Octavian Goga nr. 23, bl. M106, sc. 5,
et. 1, ap. 139
Persoană de contact:
Simona GRECU
Tel. mobil: 0745052082
Mihaela ȘTEFĂNESCU
Tel. mobil: 0727730369

GRAAL SOFT SRL

Anul înfiinţării: 2001
Tel: 021-2023236
Fax: 021-2023100
E-mail: office@graalsoft.ro
Website: http://www.graalsoft.ro
Adresa: RO-011469 Bucureşti 1
World Trade Center, 10 Montreal Square
Entrance F, 1st Floor
Persoană de contact:
Matei DUMITRESCU
Tel. mobil: 0770889839

NEW COMPASS SERVICES SRL

Anul înfiinţării: 2003
Tel: 0241-481495
Fax: 0241-481495
E-mail: office@tis.ro
Website: http://www.tis.ro
Adresa: RO- 900744 Constanța
Str. Mircea cel Bătrân nr. 14, cam. 34
Persoană de contact:
Laurențiu CONSTANTIN

PROLINGUA SRL

Anul înfiinţării: 2002
Tel: 021-3136845
Fax: 021-3151027
E-mail: cristina.panait@prolingua.ro
Website: http://www.prolingua.ro
Adresa: RO- 010573 Bucureşti 1
Cal. Dorobanţilor nr. 20-28, bl.11, sc.B, ap.48
Persoană de contact:
Cristina Maria PANAIT
Tel. mobil: 0722604670
Luiza BUGEAC
Tel. mobil: 0732163573

SMART SOFT SERV SRL

Anul înfiinţării: 1998
Website: http://www.smart-soft.ro
Adresa: RO-031044 Bucureşti 3
Str. Nerva Traian nr.23-25, bl.M71,sc.2, ap.56
Persoană de contact:
Andrei NĂDEJDE

SWISS SOLUTIONS SRL

Anul înfiinţării: 2004
Tel: 0256-200277
Fax: 0372-877195
E-mail: office@swiss-solutions.ro
Website: www.swiss-solutions.ro
Adresa: RO-300298 Timișoara,
Calea Dorobanților nr.3B, et.3
Persoane de contact:
Florin GRÜNBERG
Roxana GRÜNBERG

TRANSLATOR SRL

Anul înfiinţării: 2004
Tel: 0264-439277
E-mail: office@translatorsrl.com
Website: http://www.translatorsrl.com
Adresa: RO – 400129, Cluj-Napoca, jud Cluj
Bdul. Eroilor nr.45, ap.1
Persoană de contact:
Dragoş GRASU

VOIN TRADUCERI TEHNICE SRL

Anul înfiinţării: 2003
Tel/Fax: 021-4102533
E-mail: info@vtt.ro
Website: http://www.vtt.ro
Adresa: RO-060936 Bucureşti 6
Bd. Uverturii nr.89, bl. P16, sc.3, ap.84
Persoane de contact:
Doru VOIN
Tel. mobil: 0723381892
Nicoleta VOIN
Tel. mobil: 0721257295

V & V TRADUCERI SRL

Anul înfiinţării: 2004
Tel/Fax: 021-3145534
E-mail: vvtraduceri@yahoo.com
Adresa: RO-050012 Bucureşti 5
Bd. Elisabeta, Nr.23, Et.1, Ap.7, Intf.07
Persoane de contact:
Vlad RADULIAN