Traducerea automată – perspective și limitări

#TranslatingEurope Workshop 2019

#TranslatingEurope
Workshop 2019


Evenimentul #TranslatingEurope pe YouTube

Urmăriți înregistrarea evenimentului pe YouTube

Data: 7 noiembrie 2019
Locul: București, Reprezentanța Comisiei Europene, Str. Vasile Lascăr, nr. 31, etaj 1, sala Titulescu

Atelierul Traducerea automată – perspective și limitări este organizat de Asociația Firmelor de Interpretariat și Traduceri, în colaborare cu Antena Direcției Generale Traduceri a Comisiei Europene în România, ca parte a inițiativei #Translating Europe a Comisiei Europene.
Prin proiectele Translating Europe – Forum & Workshops, Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene își propune să încurajeze cooperarea între diferiții actori din domeniul traducerilor, schimbul de bune practici, dezvoltarea de proiecte comune și promovarea unei piețe diversificate și durabile pentru traducătorii profesioniști din Europa. Evenimentul Traducerea automată – perspective și limitări de la București se înscrie în seria de ateliere care au loc în toate statele membre ale UE, în completarea forumului anual de la Bruxelles.

Care sunt subiectele abordate în cadrul evenimentului?
Atelierul Traducerea automată – perspective și limitări va începe cu o prezentare generală a standardului ISO 18587:2017 pentru posteditare și a diferențelor față de fluxul de lucru reglementat de standardul ISO 17100:2015. În strânsă legătură cu tematica #TranslatingEurope 2019, organizat în paralel la Bruxelles, atelierul de la București va fi apoi dedicat instrumentelor și tehnologiilor folosite în domeniul traducerilor. În era digitalizării, traducătorii au nevoie, în egală măsură, de competențe lingvistice și de abilități tehnice pentru a corespunde standardelor impuse de piața de profil. Vor fi, așadar, prezentate instrumente aferente mediului de traducere care includ soluții IT menite să ajute traducătorul la îndeplinirea diferitelor sarcini: traducere/posteditare, cercetare terminologică, revizie, asigurarea calității etc. Prezentările – teoretice și practice – vor fi urmate de sesiuni de întrebări și răspunsuri, menite să evidențieze și mai clar atât avantajele, cât și limitele noilor tehnologii folosite în domeniul traducerilor.

Informații complete privind programul puteți găsi aici.

Care este obiectivul #Translating Europe Workshops?
Obiectivul general al atelierelor #TranslatingEurope este acela de a reuni profesioniști din diverse domenii lingvistice pentru stimularea dialogului pe teme de interes comun, pentru consolidarea unei comunități profesionale reprezentative și, nu în ultimul rând, pentru facilitarea schimbului de informații și a oportunităților de networking.

Cui se adresează evenimentul?
Traducerea automată – perspective și limitări se adresează tuturor părților interesate de domeniul traducerilor: de la traducători și interpreți la firme de traduceri, de la cadre universitare și studenți la reprezentanți ai asociațiilor de profil.

Evenimentul s-a încheiat. Urmăriți înregistrarea evenimentului pe YouTube
Vă așteptăm la următoarele evenimente!


Organizatori

Afit UE EUATC