Forumul Traducerilor 2016 – Tematică

Translating Europe Workshop

Acasă    •    Program    •    Vorbitori    •    Organizatori    •    Înregistrare

09:00 / 9:30
Înregistrarea participanților

09:30 / 10:00
Deschiderea oficială – alocuțiuni de bun venit:

10:00 / 12:00
Sesiune plenară
Moderator: Doina Diaconu

10:00 / 11:00
Discurs principal: Principalele cerințe ale standardului EN ISO 17100:2015 pentru servicii de traducere și implicațiile sale  –  Prezentarea în format PDF
Monika Popiolek – Reprezentant EUATC, Varșovia, Polonia

ISO 17100: 2015 a înlocuit oficial standardul regional EN15038:2006. Acesta stabilește cerințele privind procesele de bază, resursele și alte aspecte esențiale pentru furnizarea unor servicii de traducere de calitate. Prin implementarea ISO 17100, furnizorul de servicii de traducere demonstrează conformitatea cu prevederile standardului, precum și capacitatea proceselor și resurselor sale de a asigura servicii de traducere ce îndeplinesc cerințele aplicabile. ISO 17100 reprezintă un reper pe piața traducerilor la ora actuală, iar implementarea sa contribuie la îmbunătățirea procesului de traducere în general, precum și la facilitarea comunicării prin utilizarea unei terminologii specifice armonizate, demonstrând astfel un angajament ferm în materie de gestionare a calității.

11:00 / 11:30
Revizia: etapă esenţială în asigurarea calităţii  –  Prezentarea în format PDF
Laura Mihăilescu – Institutul European din România, Unitatea de Coordonare Traduceri, București

Autorul va argumenta importanţa reviziei ca etapă esenţială în asigurarea calităţii unei traduceri. Vor fi prezentate principalele tipuri de revizie şi în special caracteristicile reviziei lingvistice şi ale reviziei de specialitate juridică. Vor fi prezentate, de asemenea, principalele tehnici şi instrumente utilizate în revizie, cu sau fără programe de traducere asistată de calculator. Exemplele supuse atenţiei vor fi cu precădere din domeniul jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului.

11:30 / 12:00
Principiile practice ale localizării și post-editării  –  Prezentarea în format PDF
Constantin Coșoiu – AFIT, Smart Soft, București

Prezentarea abordează diferențele dintre traducerea „clasică” și localizare, axându-se pe procesul de adaptare a unui produs sau serviciu la o anumită piață/regiune/limbă/cultură. Traducătorul nu mai este un simplu subcontractor al unor servicii limitate, ci un element de bază pentru succesul unei mărci pe o anumită piață. De asemenea, se vor atinge aspectele legate de calitate în contextul tehnologiilor moderne, în special când sunt implicate motoarele de traducere automată. Acestea au devenit din ce în ce mai sigure și mai dorite de clienți, iar localizarea poate însemna din ce în ce mai des post-editare. Se va descrie abordarea modernă a calității în funcție de publicul țintă în aceste cazuri.

12:00 / 12:30
Dreptul de autor pentru opere derivate – Legislație clasică în contextul convergenței media și a noilor tehnologii de traducere  –  Prezentarea în format PDF
Rodica Anghel – Consiliul Național al Audiovizualului, București

Prezentarea îşi propune să plaseze legislaţia clasică a dreptului de autor pentru opera originală şi pentru opera derivată (traducerea) în contextul modern al accesului cititorilor la conţinut prin intermediul platformelor şi terminalelor convergente (tablete, telefoane mobile) şi al portabilităţii serviciilor versus geoblocarea, dar şi cu trimiteri sumare la tehnicile moderne de traducere şi de stocare a traducerilor (traducere automată, memorii de traducere).

12:30 / 13:30
Prânz

13:30 / 15:30
Panel I: Instrumente și tehnologii folosite în traduceri
Moderator: Oana Dorobanțu

13:30 / 14:10
Despre tehnologia în traduceri și cum ne poate ajuta  –  Prezentarea în format PDF
Peter Reynolds – TM-Global, Varșovia, Polonia

În ultimii ani, am fost martorii unui adevărat aflux de noi tehnologii în domeniul traducerilor, gata să ne surprindă cu ingeniozitatea lor. Prezentarea încearcă să treacă în revistă ultimele evoluții și tendințele actuale, precum și ce înseamnă acestea pentru profesioniștii din domeniu.

14:10 / 14:30
Traducerea automată la Comisia Europeană din 2016 în 2020  –  Prezentarea în format PDF
Viorel Florean – Comisia Europeană, Direcția Generală Traduceri, Bruxelles

Comisia Europeană folosește în prezent MT@EC, o tehnologie de traducere automată dezvoltată intern de DG Traduceri. În 2020, această tehnologie va fi înlocuită de noua platformă CEF.AT care va furniza unelte și servicii prin care serviciile publice să devină cu adevărat multilingve.

14:30 / 14:50
Instrumente terminologice și instrumente de gestiune terminologică. Repere generale.  –  Prezentarea online
Cristina Varga – Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

Intervenția dorește să treacă în revistă mai multe instrumente electronice utilizate în cercetarea terminologică și traducere cu scopul de a oferi o perspectivă cuprinzătoare a varietății acestora pentru traducători, terminologi, mediul de afaceri și cel academic. Vor fi aduse în discuție mai multe categorii de instrumente terminologice cum ar fi: instrumentele informatice utilizate în terminologie sau în traducerea asistată de calculator, instrumentele terminologice comerciale și alternativele gratuite, instrumentele utilizate pe calculatorul personal, instrumente online sau instrumentele terminologice bazate pe tehnologia „cloud”. Instrumentele vor fi prezentate împreună cu contextul cel mai adecvat utilizării lor, mediul academic, mediul de afaceri sau cel profesional.

14:50 / 15:10
Dificultăți în utilizarea programelor de subtitrare  –  Prezentarea în format PDF
Vlad Radulian – AFIT, V&V Traduceri, București

Prezentarea îşi propune o analiză a dificultăţilor de subtitrare, cu respectarea parametrilor tehnici, precum şi a modului de utilizare a programelor de subtitrare. Traducerea pentru subtitrare trebuie să respecte criterii contradictorii. Pe de o parte să transmită cât mai fidel conţinutul sonor al materialului audiovizual, iar pe de altă parte să nu încarce ecranul, dând astfel posibilitatea cititorului să urmărească imaginile. Având în vedere toate aceste aspecte, mijloacele tehnice (programele de subtitrare) trebuie adaptate şi setate în consecinţă.

15:10 / 15:30
Întrebări și răspunsuri

15:30 / 16:00
Pauză de cafea

16:00 / 17:30
Panel II: Piața traducerilor din România
Moderator: Alina Mărgineanu

16:00 / 16:20
Statutul traducătorului în România între  condițiile socio-economice, tendințele legislative și practica curentă  –  Prezentarea în format PDF
Victor Blănaru – Ministerul Culturii, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC), București

Intervenția va aborda următoarele aspecte: scurtă prezentare a cadrului legal actual privind organizarea examenelor, relația instituțională dintre Ministerul Culturii ca evaluator și Ministerul Justiției ca emitent de autorizații, propuneri pentru crearea statutului traducătorului în România, inițiative legislative, lansarea de colaborări cu organizațiile profesionale, prezentarea corpului de evaluatori ai INCFC pentru examenul de traducători, scurtă prezentare a INCFC.

16:20 / 16:40
Tendințele și nevoile pieței de traduceri din România  –  Prezentarea în format PDF
George Papadopol – APIT, București

Prezentarea îşi propune să analizeze problemele și tendințele actuale ale pieţei de traduceri și interpretariat din România, împreună cu direcțiile sale de perspectivă, bazându-se pe rezultatele unui chestionar realizat printre prestatorii de servicii de traducere şi urmăreşte modul de organizarea a acestora, domeniile în care activează,  tipurile de servicii oferite de aceştia, instrumentele de traducere folosite etc. dar şi principalele probleme cu care se confruntă principalii actori de pe piaţă: traducători, firme de traduceri, asociaţii de profil.

16:40 / 17:00
Inserția profesională a studenților  –  Prezentarea în format PDF
Florin Zori – AFIT, ASCO, Brașov

Având în vedere tendințele ce se manifestă pe o piața a traducerilor în continua transformare, prezentarea identifică modular domeniile care pot fi îmbunătățite pentru a reduce distanță dintre teorie și practică în domeniul traducerilor din România, din perspectiva unei firme de traduceri AFIT. Prezentarea profilează cooperarea dintre firmele de traduceri şi catedrele de Limbi Moderne Aplicate din patru Universităţi din România (inclusiv un membru al reţelei EMT), într-un cadru UE care interconectează membrii EUATC cu mediul academic. Cooperarea derulată pe multiple planuri a cuprins schimburi de experienţă între traducători avansaţi şi începători prin vizite de lucru, stagii transfrontaliere de practică (Optimale), seminarii şi conferinţe. Prezentarea se concentrează asupra colaborării cu Departamentul de Limbi Moderne Aplicate al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, care s-a concretizat în vizite și ateliere de lucru, stagii de practică și discuții cu studenții la Zilele Carierei.

17:00 / 17:20
Întrebări și răspunsuri

17:20 / 17:30
Concluzii


Organizatori

Afit UE Apit