Despre AFIT

AFIT ROMÂNIAAsociaţia Firmelor de Interpretariat şi Traduceri din România a fost înfiinţată în anul 2005.

Misiunea AFIT ROMÂNIA constă în:
– Dezvoltarea pieţei de interpretariat şi traduceri prin orientarea acesteia către serviciile de calitate asigurate de companii profesioniste;
– Reprezentarea şi promovarea intereselor membrilor la nivel naţional şi internaţional.

Obiectivele AFIT ROMÂNIA:

  • Alinierea la standardele internaţionale şi îmbunătăţirea permanentă a sistemelor proprii de calitate ale firmelor membre, atât în activitatea propiu-zisă de interpretariat şi de traduceri, cât şi la nivel de management de proiect.
  • Sprijinirea utilizatorilor de servicii de interpretariat de conferinţă şi traduceri în alegerea şi obţinerea celor mai bune prestaţii sub raportul calitate-preţ.
  • Îmbunătăţirea percepţiei generale şi creşterea gradului de recunoaştere a interpretariatului de conferinţă şi a traducerii ca servicii profesionale, care necesită calificare, competenţă şi experienţă specifice.
  • Îmbunătăţirea cadrului legislativ referitor la domeniul activităţilor de interpretariat şi traducere, precum şi a modalităţiilor de recunoaştere şi certificare profesională la nivel de companie specializată.
  • Promovarea serviciilor profesioniste, oferite şi plătite în condiţii de legalitate fiscală, la nivel de prestatori şi utilizatori.
  • Asigurarea unui cadru de bună colaborare şi parteneriat între membri, precum şi cu alte entităţi active pe piaţa de profil din România şi din alte ţări.
  • Facilitarea accesului membrilor la informaţii şi noutăţi din domeniile de interes, cum ar fi: metode şi instrumente profesioniste de lucru, oportunităţi de afaceri, alte informaţii profesionale şi comerciale.
  • Colaborarea cu instituţiile de formare şi atestare a interpreţilor şi traducătorilor profesionişti în scopul ridicării nivelului profesional al interpreţilor şi traducătorilor şi al asigurării unor prestaţii de cât mai bună calitate.

Statutul AFIT ROMÂNIA, cu modificările legal înregistrate în mai 2010, este disponibil aici.

Detalii privind fuziunea AFIT şi ABTR din noiembrie 2010 pot fi consultate aici.