Ministerul Justiției modifică proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 178/1997

În urma dezbaterii publice a proiectului de Lege privind traducătorii şi interpreţii judiciari, Ministerul Justiţiei a publicat la data de 03 iulie, pe pagina sa de internet, un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/1997, elaborat exclusiv în vederea transpunerii Directivei 2010/64/UE privind dreptul la traducere şi interpretare în cadrul procedurilor penale. Astfel, proiectul de act normativ privind traducătorii şi interpreţii judiciari, criticat aprins de majoritatea asociațiilor profesionale din domeniu a fost practic retras și înlocuit cu un proiect de lege care modifică și completează cadrul legal actual.

Cea mai importantă modificare adusă Legii 178 se referă la obligativitatea de a obține atestatul de traducător de la Ministerul Culturii pentru specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba străină pentru care solicită autorizarea şi din limba străină în limba română (independent diploma de licenţă deținută). La această condiție, se mai adaugă posibilitatea suspendării calității de de interpret şi traducător autorizat, prin ordin al ministrului justiţiei, la cererea interpretului şi traducătorului sau din oficiu, precum și obligația respectării confidențialității cu privire la faptele, informaţiile şi documentele de care traducătorul ia cunoştinţă în exercitarea activităţii sale.

Prin adresa 63396/2014/06.07.2015, Ministerul Justiției aduce la cunoștința tuturor celor interesați că în continuarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.178/1997, s-a decis elaborarea în perioada următoare, în colaborare cu Ministerul Culturii, a unui proiect de lege privind profesia de traducător și interpret, cu dispoziții aplicabile tuturor profesioniștilor în domeniu (și nu doar traducătorilor și interpreților folosiți de organele din sfera sistemului de justiție).

În legătură cu acest ultim proiect de act normativ, care privește atat traducătorii și interpreții specializați dar și firme de profil, vom reveni cu noi informații, cel mai probabil din septembrie. Ca de fiecare dată, AFIT isi propune să fie un partener de dialog activ, interesat să contribuie la crearea unui cadru legal aliniat standardelor în domeniu.

Textul modificării poate fi consultat pe pagina Ministerului Justiției Proiecte de acte normative aflate în dezbatere

, ,

Încă nu sunt comentarii.

Lasă un răspuns